konpentsazio-batzordearen hitzarmena eta estatutuak

Konpentsazio Batzordea sortzeko beharrezko dokumentazioa.

Image Description

Birpartzelazioa hirigintza-prozedura bat da, eta, horren bidez, hirigintza-jarduketa batek eragindako hasierako lurzati batzuen ordez, eraikitzeko egokiak diren lurzati batzuk ezartzen dira. Batzorde hori honako hauek osatuko dute: batetik, A-08 Zubiaurre eremuko ondasunen titularrek, bertan borondatez parte hartu nahi badute; eta, bestetik, Ermuko Udalak, alderdi neutrala izango baita. Batzorde hori sortu ahal izateko, lehenik eta behin, hitzarmen bat eta estatutu batzuk sortu behar dira, eta Ermuko Udalak onartu behar ditu.

Dokumentazioa

Ermuko Udalari aurkeztutako agiriak honako hauek dira:

  • Konpentsazio Batzordearen estatutuak gaztelaniaz
  • Konpentsazio Batzordearen estatutuak euskaraz
  • Konpentsazio Batzordearen hitzarmena gaztelaniaz
  • Konpentsazio Batzordearen hitzarmena euskaraz
Image

Onartzeko prozedura

Image

Aurkezpena

Konpentsazio Batzordearen Estatutuak eta Hitzarmena Ermuko Udalean aurkeztu ziren 2019ko urriaren 21ean. Udalak eskatuta, dokumentazio elebiduna aurkeztu zen berriro 2020ko otsailaren 10ean.

Image

Hasierako onespena

Estatutuak eta Konpentsazio Batzordearen Hitzarmena hasieran onartu ziren, Alkatetzaren 646/2020 Dekretuarekin eta 2020ko otsailaren 21ean. 2020ko martxoaren 13an, BAO 51n iragarri zen, 2020ko martxoaren 13an.

Image

Behin betiko onespena

Bai Estatutuak bai Konpentsazio Batzordearen Hitzarmena Alkatetzaren 2166/2020 Dekretuarekin onartu ziren behin betiko, 2020ko uztailaren 15ean. 2020ko uztailaren 27an iragarri zen, 2020ko uztailaren 27ko BAO 142an.

Konpentsazio Batzordearen hitzarmenari eta estatutuei egindako alegazioak: aldeetako baten alegazioa jaso da, eta ezetsi egin da.
Etiketak: ,

Artikulu honek lagundu zizun?

Bai Ez

Lotutako artikuluak