Xehetasun-azterketa

Etorkizuneko eraikinaren lerrokadurak, bolumenak eta sestrak ezagutzeko aukera ematen duen proiektua.

Image Description

Xehetasun-azterlana hirigintza-tresna bat da lerrokadurak (eraikinak lurraldean zer espazio hartzen duen), bolumenak eta sestrak (adibidez, espaloiek eraikinarekiko dituzten kotak) zehatz-mehatz definitzeko. Dokumentu honek hirigintza-fitxan zehaztutako parametroak errespetatu behar ditu (adibidez, eraikigarritasuna, espazio publikorako lursaila, etab.).

Dokumentazioa

Ermuko Udalari aurkeztutako agiriak honako hauek dira.

 • Memoria:
  – Aurrekariak
  – Xehetasun-azterketaren xedea eta eremua
  – Xehetasun-azterketaren irizpideak eta helburuak
  – Emandako lurraren egungo egoera
  – Proposatutako hirigintza-egoera
  – Ondorioak
  – Dokumentazio grafikoa
Image

Onartzeko prozedura

Image

Aurkezpena

Xehetasun Azterlana 2019ko abenduaren 13an aurkeztu zen Ermuko Udalean.

Image

Hasierako onespena

Xehetasun Azterlana hasieran onartu zen 2089/2020 Alkatetza Dekretuarekin eta 2020ko uztailaren 9an. 2020ko urriaren 10ean, 2020ko uztailaren 21eko BAO 138an iragarri zen.

Image

Behin betiko onespena

Xehetasun Azterlana Udalbatzaren Osoko Bilkurak onartu zuen 2020ko irailaren 29an. 2020ko urriaren 21ean, 2020ko urriaren 21eko bao 202an iragarri zen.

Xehetasunezko azterlanaren informazioa: Gai Orokorrei buruzko Informazio Batzordean eta Ermuko Udalean egindako osoko bilkuran, 2020ko uztailaren 7an, udal-teknikariek Udalbatzari eta herritarrei A-08 Zubiaurre eremuaren xehetasunezko azterketaren berri eman zieten.
Etiketak: , , ,

Artikulu honek lagundu zizun?

Bai Ez

Lotutako artikuluak